Advies TC bij wijzigingsvoorstellen.

De Technische Commissie heeft inmiddels de de reeds gepubliceerde wijzigingsvoorstellen m.b.t. de klassenvoorschriften aangevuld met een kolom waarin nu ook het advies van de technische commissie is opgenomen

 Op 22 november 2015 is de laatste update van de voorstellen om de klassenvoorschriften aan te passen naar het Watersportverbond gestuurd. Daarmee is de termijn om nieuwe voorstellen in te dienen gesloten. De bedoeling is dat de wijzigingsvoorstellen  zullen worden besproken in een door het Watersportverbond te organiseren bijeenkomst voor meetbriefhouders op zondag 14 februari 2016 bij WSV Bovenwater te Lelystad, aanvang 13.00 uur. Daartoe zullen de meetbriefhouders t.z.t. door het Watersportverbond worden uitgenodigd.

Hieronder de tekst van de wijzigingsvoorstellen. Dezelfde tekst, maar dan in excell, kunt hier downloaden. De nu (nog) geldende klassenvoorschriften kunt hier downloaden.

Update 10-o1-2016.

artikelCommentaar TC
C.2.1 (b)Voostel tot aanpassing. Willem de BoerTijdens een wedstrijdserie mag alleen met die bemanning gevaren worden, die op het inschrijfformulier vermeld staat.TC adviseert: Niet overnemen
C5DRAAGBARE UITRUSTINGVERPLICHT
C.5.1 (2)Voorstel tot vervanging. Duuk Dudok van HeelEen sleeplijn vast bevestigd aan de steven, lang minimaal 8 m, drijvend, met een diameter van minimaal 10 mm.TC advisert: Overnemen. Het vergroot de veiligheid, want de huidige sleeplijn is te kort.
C.5.1 (5)Voorstel Pieter Bleeker. Wijzigen: Roeiriemen met een minimale lengte van 180 cm en de daarbij behorende roeidollen moeten aan boord zijn. Roeiriemen zijn sinds 2003 niet meer verplicht. In het jubileumboek heeft Dick in 't Hooft opgemerkt dat de jol is ontmand. Ik ben het met Dick eens. Roeiriemen zijn onlosmakelijk met een jol verbonden. Voor de komende TC vergadering zal ik daarom voorstellen de roeiriemen weer als verplichte inventaris aan te merken. Voor de jollenzeilers die het lastig vinden hun roeiriemen onder uit de jol te halen in geval een noodsituatie. Naast de verplichte roeiriemen kan een houten peddel optioneel zijn. Voor de mensen die echt niet zonder kunnen. Kost een kilo meer gewicht, maar dan kun je alle kanten op. Doel: jol zo klassiek mogelijk houden.Advies TC: Niet overnemen, het is een gepasseerd station.
C.5.2DRAAGBARE UITRUSTINGTOEGESTAAN
C.5.2 (1)Voorstel Duuk Dudok van Heel. ToevoegenDe leidsels mogen op spanning gehouden worden met shockkoord. Daartoe mogen 2 kleine geleideblokjes of -ogen aan of in de buurt van de middendoft aangebracht worden. Reden: aanpassen aan de werkelijkheid. Er zijn veel jollen, die met behulp van shockkoord de leidsels op een lichte spanning houden. Het voordeel daarvan is, dat je minder kans hebt mis te grijpen bij het overstaggaan.Geen advies. Heeft geen invloed op de snelheid.
C.5.2 (1)Voorstel Pieter BleekerGeen bijzondere constructies rond het Leidsel. Jeroen de Groot heeft in zijn nieuwste jol een ingewikkelde constructie gemaakt om het leidsel hanteerbaarder te maken. Via beslag en een elastiek gaat het leidsel naar voren. Ik vind dat jammer en daarnaast is het ook niet nodig. Je kunt het leidsel het beste aan de wegering vastmaken ter hoogte van het middenbankje. Het leidsel zit boven vast aan de onderkant van de gaffel en onder aan de wegering. Door met je hand het leidsel beet te pakken en naar achteren te trekken, gaat een overstag manoeuvre altijd goed. Simpel en doeltreffend. Waarom moderniteiten als het ook gewoon klassiek kan. Bovendien is deze constructie goedkoper. We moeten de jol zo klassiek moegelijk houden.Gaat over hetzelfde als hierboven, dit voorstel hoeft niet apart behandeld te worden
C.6.3 (a) (3)Voorstel Fred Knitel. ToevoegenVerbieden van overmatige losse marllijn om giek , bv max 'slack ' 30 cm. Om veiligheidsredenen en behoud van het authentieke karakter van de klasse. Advies TC: Niet overnemen. Het is niet goed te controleren.
C.6.3 (a) (3)Voorstel Huib OzingaHet is niet verplicht om een marllijn om de giek te hebben.Advies TC: Niet overnemen. Afgewezen door TCW.
D/E/FROMP/ROMPAANHANGSELS/TUIGAGE
2.4.2Voorstel Rina de Nooyer, Frans Smits en Bob van der Pol. toevoegen:Het roer inclusief beslag en exclusief helmstok moet een minimum gewicht hebben van 5 kg.Advies TC: Overnemen. Er worden momenteel zeer lichte roeren gemaakt en daar is de klasse niet bij gebaat. Het leidt tot onnodig hoge kosten. De TC stelt een minimum gewicht van 4,5 kg voor. Compensatiegewichten mogen in de wangen aangebracht worden.
2.4.2toevoegenDe afstand tussen roerkop en spiegel mag maximaal 40 mm zijn.Advies TC: Overnemen, want dit kan snelheid beïnvloeden. De inventarisatie laat zien, dat alle boten hieraan voldoen. We willen een mogelijk toekomstig probleem vóór zijn.
2.5.3Voorstel Fred KnitelHet is toegestaan om een klemmetje of kikkertje tbv de onderlijkstrekker binnen 40 cm van de achterste zwarte band te monteren. (Het klemmetje of kikkertje moest indertijd binnen 40 cm van de achterste zwarte band zitten en is daarna weer verboden)Advies van TC en TCW: Niet doen
2.5.3Voorstel Fred KnitelToestaan van onderlijkstrekker, die te bedienen is tijdens het (aan de wind) zeilen, dus klemmetje op giek ter hoogte voorste schootblok, met vertraging. (schijfje achterin de giek?)Advies van TC en TCW: Niet doen. Niet overnemen. Beïnvloed de snelheid! De techneuten zullen hun voorsprong vergroten tov degenen, die deze constructie niet installeren. Daarmee is de klasse niet gebaat.
2.5.3Voorstel Ben AkkermanToestaan van onderlijkstrekker ten behoeve van efficient reven en uitreven, die te bedienen is tijdens het (aan de wind) zeilen, dus klemmetje op giek ter hoogte voorste schootblok, met vertraging. (schijfje achterin de giek?)Advies TC: niet doen
2.5.3Voorstel Pieter BleekerGeen kikker of klemmetje aan eind van de giek. Het heeft geen toegevoegde waarde. Twee gaten aan het eind van de giek voldoet prima. 1 verticaal om de schoot door te halen en met een achtknoop te beleggen. Horizontaal ook een gat van 10 mm om het achterlijk van de giek met een touwtje te verstellen. Doel: Jol zo klassiek mogelijk houden.Advies van TC: Overnemen. Is huidige situatie. Geen invloed op de snelheid.
2.5.4Voorstel Pieter BleekerGeen kikker of klemmetje aan eind van de gaffel. Op het eind van de gaffel ook een gat van 10mm en op deze manier met een touwtje het bovenlijk (vóór de wedstrijd) op de juiste spanning brengen.
Doel: jol zo klassiek mogelijk houden.
Advies RC en TCW: Niet doen. Geen invloed op bootsnelheid. Dit zou dan weer teruggedraaid worden. Niet overnemen.
2.5.4toevoegen boven de regel "De gaffel mag niet van een groef voorzien zijn". :De onderkant van de gaffel mag, alleen om te voorkomen dat de vaste beugel achter het want haakt, met een lijntje aan de mast verbonden worden.Advies RC: Overnemen. Heeft geen invloed op de snelheid. Verhoogt de veiligheid.
2.5.5 samen met G.3.3 (L)Voorstel van Frans Smits en Duuk Dudok van Heel: toevoegen: Op de gaffel moet een derde zwarte band zijn aangebracht waarvan de onderkant 250 mm onder de onderkant van de bovenste zwarte band moet liggen.Advies TC: Overnemen. Dit artikel moet samen met artikel G.3.3 (l) voorkomen, dat het meetpunt van de piekhoek voorbij de onderkant van de bovenste zwarte band komt.
2.7.1Voorstel Bob van der Pol. Toevoegen:Het is toegestaan het want door middel van een masttopbeslag te bevestigen. Materiaal van het masttopbeslag dient (roestvast) staal te zijn waarbij de afmetingen van het masttopbeslag in overeenstemming met de bestaande maatvoering van de masttop dienen te zijn. Toelichting: Het is al decennia een bekend fenomeen dat de bevestiging van het want meer of minder ernstige schade aanbrengt aan de top van de jollenmast. De lus van het want wordt door de krachten in het hout getrokken. Na inspectie van diverse masten is mij gebleken dat er een ratjetoe aan beschermende methoden worden toegepast. ( plakband, beugels, schroeven, bouten etc.) om maar te voorkomen dat de mast onherstelbaar beschadigd wordt .
Ook de invoering van de rvs ring, welke op de mastuitloop wordt gelegd is niet afdoende. Door de scherpe hoek die het want moet maken ontstaan breuken in de strengen die tot breuk kunnen leiden.. Het voorgestelde masttopbeslag maakt aan deze situatie definitief een einde. Geen slijtage of breukrisico. Eenmalig want en masttopbeslag aanschaffen.
Een mogelijk nadelig effect kan zijn dat de beugel meer weegt dan de lussen van het huidige systeem. Het verdient aanbeveling om de top van de mast in de voorschriften nog beter te definiëren om uniformiteit te bereiken.

Stemmen. Het is inderdaad een probleem, maar het hoort nu eenmaal bij de jol. Zijn er foto's of is er een voorbeeld?
2.7.2voorstel Fred KnitelVoetblok schoot zodanig hoog mogen bevestigen , dat de schoot vrij van de hangband kan blijven en de voeten in alle posities makkelijk onder hangband kunnen schuiven.Advies TC en TCW: Niet overnemen. Als de hangbanden strakker afgesteld worden heb je hetzelfde effect. Heeft geen invloed op de snelheid.
2.7.2Voorstel van Jeanette Blokland: wijziging:Grondblok met kleminrichting is toegestaan. Graag wil ik een lans breken om een voetblok met klem toe te laten. Ik heb last van artrose en zou het fijn vinden als ik nog lange tijd in de jol kan blijven varen. De klemmen op de gangboorden voldoen minder dan een voetblok. Het is een gegeven dat er aardig wat ouderen meevaren, meestal mannen. De dames hebben over het algemeen minder spierkracht, bovendien krijgen zij eerder last van artrose. Het zou dus een zeer vrouwvriendelijke maatregel zijn, helemaal passend in dit tijdsbeeld.Stemmen. Dit voorstel heeft geen invloed op de snelheid. Het is altijd afgewezen op veiligheidsgronden. Er bestaan ook voetblokken met kleminrichting, waarbij de schoot vastklemt door de schoot iets naar boven te trekken en loskomt door hem even aan te trekken. Het blijft de verantwoordelijkheid van de zeiler voor welke voetblok men kiest.
2.7.2toevoegen.De bevestiging van het schootblok aan de overloop is vrij en moet glijdend zijn. Advies TC: Overnemen. Er staat nu niets omschreven, waardoor je theoretisch het blok niet eens aan de overloop mag bevestigen.
2.7.3Voorstel Ben Akkerman: toevoegen:Extra halstalies zijn toegestaan om reven en uitreven efficient uit te voeren.Advies TC: niet doen
2.7.4Voorstel van Duuk Dudok van Heel: Na de eerste regel: De bevestiging aan de onderzijde van de mast of aan het mastspoor is vrij.Advies TC: overnemen
2.8.1Nieuw. Voorstel Durk Zandstra, Ben AkkermanHet is toegestaan om tijdens het varen met een gereefd zeil een stropje om de mast en val aan te brengen, zodat het zeil niet te ver naar achteren getrokken wordt, zodat de jol niet te loefgierig wordt. Indien een gereefd zeil (reefzeil) gehesen wordt, zal de gaffel, omdat het zeil niet tot aan de schijf in de mast gehesen wordt van de mast worden weggetrokken naar “achteren”.
Om dit te voorkomen, omdat anders teveel loefgierigheid wordt opgewekt, zou men dmv een stropje om de mast de gaffel via de val waar het stropje omheen komt, bij de mast kunnen houden.
Om het probleem van wegwaaien bij de mast van een gereefd zeil (of reefzeil) te voorkomen lijkt het me niet raadzaam om een extra valschijf op de juiste hoogte in de mast aan te brengen daar dit de mast teveel zou verzwakken.
Het verzoek is derhalve zo’n stropje toe te staan. Dit lijkt me gezien de aard van de zeilvoering een zeer nuttig hulpmiddel om het stropje in die situatie toe te passen. Het nadeel van reven zonder stropje is dat anders een deel van het reef effect wordt te niet gedaan. Dit als gevolg van toegenomen loefgierigheid door het naar achteren verplaatsen van het zeil.
De TC adviseert: Stemmen. Het verbetert de vaareigenschappen en de veiligheid bij gereefd zeilen.
2.10.4Voorstel Harry AssenVerwijder het woord opblaasbaar.Advies TC: Niet overnemen
GZEILEN
G.3.1 (a)Voorstel Frans SmitsStel de nationaliteits letters voor iedereen verplicht of verbiedt ze.Advies TCW: Niet overnemen. Zie ERS
G.3.3 (L) samen met 2.5.5Voorstel Frans Smits en Duuk Dudok van Heel: toevoegen:Op het zeil moet een zwarte band haaks op het bovenlijk van tenminste 10 mm breed en 40 mm lang op beide zijden van het zeil zijn aangebracht, waarvan de bovenkant 250 mm onder het meetpunt van de peikhoek moet liggen. Deze band moet onder de band op de gaffel blijven, waarvan de onderkant 250 mm onder de onderkant van de bovenste band op de gaffel moet liggen.Advies TC: Overnemen. Samen met artikel 2.5.5 moet dit voorkomen, dat het meetpunt van de piekhoek voorbij de onderkant van de bovenste zwarte band komt.
G.3.4voorstel Fred KnitelLeg de maten van het zeil uitsluitend vast in de volgende maximale maten : -onderlijk-voorlijk-bovenlijk-achterlijk. De achterliggende gedachte is het ontwikkelen van een stormtuig.Advies TC en TCW: Niet overnemen. Zie ERS
G.3.4voorstel Fred KnitelLeg de maten van het zeil uitsluitend vast in de volgende maximale maten : -onderlijk-voorlijk-bovenlijk-achterlijk. De achterliggende gedachte is om de controle op de afmetingen van het zeil te vereenvoudigen.
Advies TC en TCW: Niet overnemen. Zie ERS
G.3.4voorstel Huib OzingaLaat de minimum maat op ½ breedte vervallen.Advies TC en TCW: Niet overnemen. Zie ERS
G.3.4toevoegen:Middenmaat 5060 mm. Dat is de maat van piekhoek tot het midden van het onderlijk. Dit voorkomt, dat er zeilen komen met extreem diepe broeken in het onderlijk. (in Italië is deze maat allang van kracht)Advies TC: Overnemen
JBOUWVOORSCHRIFTEN
J.2.2Betreft wijziging materiaalkeuze.De woorden in de tweede regel "de beplanking uitgezonderd" verwijderen.Advies TCW: Niet overnemen. Advies TC: Wel overnemen. Het Verbond heeft dan de mogelijkheid om verzoeken uit bepaalde landen (Steven Beresford, UK) te accorderen.
J.2.9Voorstel TC: toevoegenDe te gebruiken houtsoorten: Eiken, teak, mahonie.Advies TC: Overnemen, want er staat nu geen houtsoort vermeld.
J.2.11Voorstel Bob van der Pol. Toevoegen:Het is toegestaan aan de onderzijde aan de binnenkant van de zwaardkast aan bakboord en aan stuurboord over de volle lengte van de zwaardkast een strip te bevestigen van hout of kunststof. Toelichting: Het is een feit, dat de binnenzijde van de zwaardkast te groot is. Dit veroorzaakt a) rammelen van het zwaard in de kast vooral tijdens vervoer, b) mogelijke scheefstand van het zwaard in de kast. Dit heeft invloed op de snelheid. Door de strippen zal het zwaard beter in het midden van de kast gepositioneerd zijn en meer gecentreerd liggen.Advies TC en TCW: Niet overnemen. De klasse is hier niet bij gebaat. Het is van invloed op de snelheid. Iedereen moet het aanbrengen en dan is alles weer bij het oude. Een paar wiggetjes in de zwaardkast tijdens het vervoer lost het rammelen afdoende op.
J.2.11Voorstel van TC: toevoegen vóór 11 mm:,zowel in droge als in natte toestand van de romp,Advies TC: overnemen
J.2.11Voorstel van TC. Toevoegen achter 11 mm:De halfronde metalen strips aan de onderkant aan weerszijden naast de zwaardkastsleuf bevestigd mogen de zwaarkastsleuf niet overlappen.Advies TC: overnemen
J.2.12TCW toevoegen: Beplanking minimaal 8 mm dik met maximum van 9 mm.Advies TCW: doen.
J.2.12Voorstel van Huib Ozinga. Toevoegen:Planken moeten van gelijke dikte zijn.Advies TC: Overnemen. Het moet worden voorkomen, dat boten met dikkere planken in de bodem worden gebouwd.
J.2.12wijzigingAantal houtsoorten voor de beplanking uitbreiden met a) Iepen, Lariks en loofhout bij ceder weghalen of b) vrijlaten. De huidige bouwijze met epoxy staan andere houtsoorten toe zonder de duurzaamheid aan te tasten. Er wordt gewezen op de noodzaak om gecertificeerd hout te gebruiken. Weliswaar moet er een lange overgangstermijn komen ivm bestaande voorraden "fout" hout.Advies TC: Overnemen van één van beide opties. Stemmen welke optie.
J.2.12Voorstel van Huib Ozinga. Toevoegen:Alle planken moeten van gelijke houtsoort zijn, behalve de bovenste plank aan bakboord en aan stuurboord.Advies TC: Overnemen. Het moet worden voorkomen, dat in de bodem een zwaardere houtsoort wordt toegepast dan in het vrijboord.
J.2.12Voorstel Harry Assen toevoegen:Vaststellen van een radius van 2 mm voor de "rechte" hoek tussen buitenste en onderliggende gangen (okselhoeken). Idem voor de buitenhoeken van de gangen. Beiden aan de buitenkant van de romp.Advies vragen aan Verbond. Dit beïnvloed de snelheid. Vooral de oksels vormen een probleem. Zelfs bij nieuwbouw in epoxy bespeuren wij opgevulde hoeken. En ze lijken voller en voller te worden. Waarom komen ze zomaar door de meting? Wat voor oplossing kan het KNWV hier aanreiken? Moet dit dan ook een punt worden op het meetformulier? De TCW stelt een radius van 1 mm voor. De consequenties kunnen heftig zijn! Dus Stemmen
J.2.12Voorstel van Harry Assen. Toevoegen na wel toegestaan.:De kromtestralen aan de binnenzijde mogen maximaal 4 mm zijn.Advies TC: overnemen
J.2.15toevoegenToegestaan is een RVS plaat van tenminste 3 mm dik en van circa 120 x 60 mm op het mastspoor te schroeven. Het hijsoog loopt door het midden van de achterkant daarvan en wordt gebruikt voor de neerhouder en de hijsketting; aan weerszijden zijn 2 kleinere ogen bevestigd, één voor de zwaardtalie en één voor de halstalie. De plaat hoeft niet te worden ingelaten, indien de hoogte bovenkant van de plaat op het mastspoor tot onderkant meetlijn voldoet aan meetpunt 43.Advies TC: Overnemen. Ziet er netjes uit. Heeft geen invloed op de snelheid.
J.2.15Voorstel tot verbeteringDe grootte van het vierkante mastspoorgat overeenkomstig de tekeningen vaststellen op maximum 41 x 41 mm.Advies TC: Overnemen. Heeft geen invloed op de snelheid. Is vier jaar geleden foutief opgemeten door TC.
J.2.15toevoegen achter Plaats: (420 mm)De plaats (420 mm) . . . . . van het mastpengat/mastspoorgat mag niet afwijken van tekening.Avies TC: Overnemen. Dit omschrijft de huidige situatie beter. De algemene tolerantie J.1.2 is voor deze maat (+/- 2 mm) van toepassing, maar het KNWV heeft +/- 5 mm doorgevoerd.
Toevoegen meetpunt 40 bPlaats hart mastspoorgat uit steven 415 . . . 425Avies TC: Overnemen. KNWV heeft momenteel de tolerantie aangepast naar +/- 5 mm.
J.2.15Voorstel TCWHet hart van het mastdoftgat moet recht boven het hart van het mastspoorgat liggen op 420 mm achter de loodlijn langs de steven. Beiden mogen een tolerantie van + of - 5 mm hebben.De TC adviseert positief. Het zal de eenheid in de klasse bevorderen.
J.2.15Voorstel Pieter Bleeker en ook van Fred KnitelToegestaan is een rechthoekig mastspoorgat van 61 x 41 mm, dat met behulp van houten blokjes tot maximaal 41 mm verkleind moet worden. Zo kan de mast daarmee naar voren of naar achteren worden getrimd, waarna de blokjes vastgelijmd moeten worden. Het overblijvende open vierkante mastpengat mag maximaal 41 x 41 mm zijn.
Overwegingen
Bij veel jollen is het al praktijk. De slimmerikken plakken de blokjes met velpon vast. Hierdoor voldoen ze officieel aan de regels, maar kunnen toch de mast trimmen. Het blokje zit namelijk niet echt vast.
Voordelen
- Het klassieke karakter van de jol wordt niet aangetast
- Het wedstrijdzeilen wordt er attractiever door. Je kunt nu gemakkelijk zeilpunt en lateraalpunt in evenwicht brengen. Ook "langzame" jollen kunnen op deze manier "snel" worden gemaakt.
- Het kost niets.
Nadelen
Geen, elke jol kan gemakkelijk aangepast worden.
De TC adviseert negatief. Het heeft invloed op de snelheid!!! Het is niet toegestaan. Toch gebeurt het al jaren en er is niemand die geprotesteerd heeft. Als het voorstel afgewezen wordt, zullen we op een volgende NK de regels moeten handhaven met behulp van een verbondsmeter.
J.2.19Toevoegen: eiken en teakEr is nu alleen mahonie toegestaan. De TC adviseert om ook eiken en teak toe te staan.Advies TC: Overnemen.
J.2.26Voorstel toevoegenDe overloop moet massief zijn. De tolerantie op de dikte is + 2 tot – 1 mm. Tijdens de overloop inventarisatie van 2013 bleken een enkele jollen een te dikke overloop te hebben.Advies TC: Overnemen. Een te dikke overloop is geen voordeel.
J.2.26Voorstel toevoegenEr moeten vaste stoppers op de overloop zitten. Het aangrijpingspunt van de schootvoering moet minimaal 34 cm uit het midden van de overloop kunnen komen. Tijdens de overloop inventarisatie van 2013 bleek bijna geen enkele jol aan de voorschriften te voldoen. Advies TC: Overnemen. De uitslag van het aangrijpingspunt heeft invloed op de snelheid. We streven eenheid na. Wellicht zou hiervoor ook een nieuw meetpunt geïntroduceerd moeten worden, omdat er dan een redelijke kans bestaat, dat het gemeten wordt.
Meetpunt 90Voorstel van Harry Assen en TC: Gelijkschakeling tekst met J.2.25Op het land van gang 4 en 5 vanaf de kielbalk.Advies TC: Overnemen. Dit wordt opgepakt na TVE-vergadering.
Hieronder zijn vermeld de tekstuele veranderingen, die reeds door het Watersportverbond (JJ Korpershoek) in de klassenvoorschriften verwerkt zijn.
2.4.1Voorstel van TC. Toevoegen:Buitenmaat volgens tekening + / - 5 mm.TC adviseert: Overnemen. (is tekstueel)
2.4.2Voorstel van TC: AanpassenBuitenmaat volgens tekening + / - 5 mm.TC adviseert: Overnemen. (is tekstueel)
2.5.4 en meet-punten 79 en 80, art. 2.7.2 en meetpunt 59 en artikel 2.7.5verbeterenHet woord strop(pen) vervangen door grommer(s) . Reden een strop is schuivend en een grommer niet.Advies TC: Overnemen. Is tekstueel.
2.7.1Voorstel Dick 't Hooft: verbeterenHet woord strop vervangen door: een lus met pershuls of gesplitste lus.Advies TC: Overnemen. Is tekstueel.
2.5.3Voorstel van TC: Toevoegen achter samenvallen met de binnenzijde van de:voorste zwarte band of er achter liggen.Advies TC: Overnemen. Is tekstueel. De tekst wordt wel anders.
2.5.4Voorstel van TC: Toevoegen achter samenvallen met de binnenzijde van de:voorste zwarte band of er achter liggen.Advies TC: Overnemen. Is tekstueel. De tekst wordt wel anders.
2.5.5Voorstel van TC: Toevoegen: De zwarte banden moeten minimaal 10 mm breed zijn.Advies TC: Overnemen. Is tekstueel. Is inmiddels verwerkt
J.2.9Voorstel Harry Assen: Tekstuele aanpassing:Vervang het woord ACHTERSTEVEN door SPIEGELBALK. En steven door spiegelbalk tweemaal.
2.7.1Taalkundige verbetering. Duuk DvHWanten Elk van de twee wanten van minimaal 3mm dik staaldraad met een lus, gesplitst of met pershuls, om de masttop op de oplegging te leggen. Enz. enz. Laatste regel want vervangen door wanten.Advies TC: Overnemen. Is tekstueel. Is inmiddels verwerkt
J.2.17Voorstel van Duuk Dudok van HeelDe eerste vervangen door de bovenste en de tweede door de onderste .Is tekstueel en is al aangepast
J.2.20Voorstel van Harry Assen en Duuk DvH. Vervang ter hoogte van de achterbank door:boven de achterste wrangIs tekstueel en is al aangepast

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!