Aangenomen wijzigingen in de Klassenvoorschriften

De technische vergadering van eigenaren van 18 november j.l. in Utrecht heeft geleid tot een fors aantal besluiten.

Met de opkomst van een kleine tachtigtal certificaathouders kan ook vastgesteld worden dat de besluitvorming tot stand is gekomen met een grote groep actieve jollenzeilers.

De voorstellen die  zijn aangenomen (e.e.a. onder voorbehoud van definitieve verwerking in de klassenvoorschriften) worden hieronder weergegeven:

Besluitenlijst tve 12 voetsjol 18-11-2023

Met de in punt 3.12  met grote meerderheid aangenomen wijziging is er hopelijk goede vooruitgang geboekt om alle enthousiaste zeilers weer tot elkaar te brengen en kunnen we weer vooruitkijken naar een goede verstandhouding en samenwerking!

 

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!