Jollenpost mei 2023

Beste jollenvrienden,

Het voorjaar zit in de lucht, de bomen kleuren groen en het water lo(n)kt…
Het nieuwe seizoen gaat beginnen!!

We zijn dit jaar begonnen met een goed bezochte ledenvergadering in Sneek en een eveneens goed bezochte informatiebijeenkomst bij GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht. De informatiebijeenkomst is ter voorbereiding van de Technische Vergadering van certificaathouders (TVC) die door het Verbond op ons verzoek aan het begin van het seizoen wordt gehouden. Iedereen kan in die vergadering voorstellen ter stemming brengen ter wijziging van de Klassenvoorschriften (KV). Bij de informatiebijeenkomst kon iedereen vragen stellen en om verduidelijking vragen; zie de verslagen op de website. Bekijk dit goed want het is belangrijk voor de eenheid van onze klasse! Vooral de presentatie, gegeven door J.J. Korpershoek van het Watersportverbond, geeft duidelijkheid over de set van regels rond onze KV. Zo wordt nog eens duidelijk dat je jol behalve een geldig certificaat ook aan de KV moet voldoen en dat de veronderstelling dat “eens gemeten altijd goed” niet juist is.

Binnenkort ontvangen alle certificaathouders een uitnodiging voor de TVC.

Op het water is ook een start gemaakt. Het Noorden is traditiegetrouw altijd de eerste met de training in Groningen. Op Loosdrecht is op 18 april (dinsdagmiddagen) een trainingssessie gestart, het woensdagmiddag zeilen is een week later begonnen. Ook op de Kaag staan ze in de startblokken.

Van het bestuur

De opvolger van Hero Nieveen is Harm Yntema. De overdracht van de portefeuille heeft plaatsgevonden en Harm is druk bezig met het NK in Langweer. Wie heeft er zin om mee te helpen met de organisatie? Mail aan wedstrijdsecretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl.

Onlangs is de eerste Jollenvlaag aan komen waaien; een korte e-mail aan iedereen met daarin laatste nieuws om iedereen up-to-date te houden.

Het Bulletin komt één keer per jaar uit. Maar we zijn nu al bezig. Wie helpt er mee? Meld je bij jollenbulletin@twaalfvoetsjollenclub.nl.
Kopij kun je ook naar dit adres mailen.

Gaan we het lustrum vieren?
Volgend jaar is het 110 jaar jollen. Zullen we daar een feestje voor bouwen en wie wil het organiseren? Graag jullie suggesties en ideeën! 

Kijk je nog even of je de contributie hebt betaald?
Komt allen naar het eerste klassenevenement van het jaar!

Traditioneel houden we dat met Pinksteren op De Kaag. Dit jaar wordt het een Pinksterevenement ‘extraordinaire’. De organisatie gaat er iets leuks van maken.
Zet ook de andere klassenevenementen vast in je agenda, de kalender vind je hier. Op de Klassenevenementen proberen we elkaar buiten onze eigen regio te ontmoeten en is er extra aandacht voor gezelligheid op de wal.

De eerste sprint kampioen worden?

Kom dan naar Loosdrecht. Maar ook als je gewoon lekker veel starts wil maken en de kans wil hebben om na een niet zo goed gelukte wedstrijd weer een herkansing te hebben. Extra aandacht voor de Gouwe Ouwe wedstrijden in Rotterdam. Een klassieker. Veel moeilijker en leuker kan bijna niet. En de Rotterdamse gezelligheid is niet te versmaden.

Beia en Cocootje

Onze twee prachtige promotie jollen zijn weer in topconditie gebracht en klaar voor diegenen die willen proef zeilen. Met dank voor de ondersteuning door de KWV De Kaag en Harry Heijst en Jules & Juul ten Berg.

 

Je bent weer helemaal bij op het jollenfront! Tot snel op het water!

Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Harm Yntema en Rudy Kuiters.

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.