Nieuws uit de ALV 2018

Tijdens de druk bezochte  Algemene Ledenvergadering van zondag 28 januari j.l. in Akersloot  is bekend gemaakt dat Frans Smits winnaar is geworden van de Landelijke Competitie van 2017. De 2e en 3e prijs is respectievelijk voor Fred Knittel en Pieter Bleeker. Niet onvermeld mag blijven dat Sipke Schuurmans in zijn eerste wedstrijdseizoen in  de 830 de 6e plaats  in het jaarklassement inneemt! De Ladderprijs is dit jaar voor Huib Ozinga. De pechprijs viel Martin Trompet ten deel vanwege een aanzienlijke schade aan zijn 872.

Patricia Scherpel (secretaris), CoenVerhaagh (bestuurslid) en Jaap Rouwé (wedstrijdsecretaris)  traden af en zij werden door voorzitter Bert Bos op passende wijze bedankt voor hun inspanningen voor de club!
Hun plaatsen worden nu ingenomen door Jules ten Berg (secretaris), Jurri Rooyackers (bestuurslid) en Durk Zandstra (wedstrijdsecretaris).
De wedstrijd en toertochtkalender 2018 is vastgesteld. Het Nationaal Kampioenschap zal dit jaar plaatsvinden op het Alkmaarder Meer van 24 t/m 26 augustus.

Vanwege zijn artistieke inzending is Frans Portiek  uitgeroepen tot winnaar van de  “O’ Denneboomprijs”.  Hij ontvangt de gedichtenbundel van K.Schippers, Bij Loosdrecht. Hieruit las Patricia Scherpel het volgende gedicht voor: ” Als dit Ierland was, zou ik beter kijken”

  • Van de ALV zijn foto’s gemaakt door Mary Plantenga. HIER de link naar het album.
  • De wedstrijdkalender 2018 kunt u voor eigen gebruik HIER downloaden.
  • De volledige uitslag van de Landelijke Competitie kunt u HIER downloaden
  • De volledige uitslag van de Ladderprijs kunt u HIER downloaden

Friendshipserie ook in Denemarken.

De organisatie van de internationale Friendshipserie heeft zich voor 2018 aangesloten bij de organisatie van de zo geheten Vintage Yachting Games die dit jaar van 18-22 september zal plaats vinden in Kopenhagen. Na eerdere succesvolle evenementen in Medemblik (2008) en het Comomeer in Italië (2012) , zal de 12-voetsjol zich als voormalig Olympische klasse hierbij aansluiten.  De Vintage Yachting Games wordt om de vier jaar gehouden  voor voormalige Olympische klassen. De organisatie verwacht naast deelname van de 12-voetsjol ook de volgende klassen: Olympiajol, Europe, 12m Sharpie, Flying Dutchman, Yngling, Soling, Draak, 5.5 Meter. Naast deze genoemde boten zijn ook andere voormalige Olympische klassen welkom.

Nieuws en activiteiten

Bericht van de Technische Commissie. Betreft klassevoorschrift 2.7.6 Sinds de laatste wijziging van de Klasse voorschriften is een verstelinrichting voor het onderlijk toegestaan .In de tekst van dit artikel 2.7.6 staan geen beperkingen omtrent de uitvoering, behalve dat het klemmetje ter hoogte van het voorste schootblok moet zitten. Veel jollenzeilers vinden dit helemaal niet nodig en gebruiken als vanouds een bindseltje (zie foto met 2 gaten van 10mm). Anderen hebben een constructie met een of meer blokjes of iets anders bedacht, op zich geen probleem. Er kunnen echter wel problemen optreden wanneer, door de constructie, de achterkant van de giek niet meer glad verloopt. Er kan dan bij een boord aan boord situatie een gevaarlijke situatie ontstaan doordat de giek aan de verstaging van een tegenstander blijft haken. De technische commissie verzoekt de jolleneigenaren dit bij hun jol te controleren en zo nodig aan te passen. Leden van de TC zijn februari 2018: Pieter Bleeker (voorz) Frans Smits (secr) Henk Wittenberg Willem de Boer Durk Zandstra. Hetzelfde bericht (maar dan met foto's) staat op het blog van Pieter Bleeker.