Inschrijfformulier NK 2017

Velden met een * zijn verplicht

De inschrijver zal deelnemen aan het jollendiner op zaterdagavond De kosten van dit jollendiner ad € 25,00 per persoon dienen bij de registratie te worden betaald.

De inschrijver verklaart het inschrijfgeld à €  55,--  vóór de sluitingsdatum ( uiterlijk  24 augustus  ) te hebben overgemaakt op girorekeningnummer NL14 INGB 0003067490 t.n.v. Penn. Twaalfvoetsjollenclub te Zoelen met vermelding van "NK 2017" en het bootnummer.

Bij het verzenden van dit formulier verklaart de inschrijver lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging, in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie en zich te onderwerpen aan de regels die van kracht zijn voor het Nederlands Kampioenschap 2017 in de 12-voetsjollenklasse.
De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen geheel voor eigen rekening en risico mee. Het wedstrijdcomité is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.

Wilt u voordat u op de verzendknop drukt a.u.b. controleren of u alle verplichte velden hebt ingevuld?